Oleje biodegradowalne do pilarek – ekologiczne rozwiązanie przy wycince drzew

Eksploatacja i konserwacja maszyn leśnych, a w szczególności pił łańcuchowych oraz urządzeń zasilanych hydraulicznie, jest niestety związana z używaniem sporej ilości olejów i smarów. Problem leży w wyciekach tych substancji do środowiska leśnego. Jest to nieuniknione – mechanizm łańcuchowy pilarki potrafi wyrzucać krople oleju nawet na odległość kilku metrów. Operator nie może temu zapobiec. Kluczem do rozwiązania problemu jest używanie biodegradowalnych olejów do pilarek.


Oleje VEGATOL – czyli jak rozwiązać problem zanieczyszczenia lasów

Dobrym przykładem na działanie proekologiczne jest linia produktów eko firmy VEGATOL – wieloletniego producenta olejów i smarów. Oleje ekologiczne do pilarek to odpowiedź na niepokojące statystyki – szacuje się, że do polskich lasów trafia rocznie kilka milionów litrów oleju, który pochodzi z wycieków. Oleiste substancje mogą albo pozostawać w ściółce leśnej i stamtąd migrować dalej w środowisko, lub ulegać rozkładowi w miejscu wycieku, jak dzieje się to w przypadku ekologicznych olejów VEGATOL.


Formuła biodegradowalnych olejów do pilarek oparta jest w większości na wysokiej jakości olejach roślinnych. Średnio produkty te cechuje rozkładalność na poziomie 70-90% w ciągu około 28 dni. To bardzo dobry wynik. Oleje do pił łańcuchowych posiadają również uszlachetniacze w postaci związków antyoksydacyjnych i przeciwkorozyjnych. A zatem dwie kluczowe zalety to działanie bez szkody dla środowiska oraz polepszona praca narzędzi i maszyn, wynikająca z odpowiedniego zabezpieczenia prowadnicy i łańcucha.


Czemu stosowanie olejów biodegradowalnych do maszyn leśnych jest takie istotne?


Decyzja dyrektora generalnego lasów z 2016 r. sprawiła, że prawie wszystkie lasy w Polsce objęte są certyfikatem, który zabrania wykonawcom przetargów realizowania ich z użyciem innych niż oleje biodegradowalne do pilarek. Niestosowanie się do takich wytycznych grozi jednorazową karą w wysokości 2 000 zł. Oczywiście uwarunkowania prawne to nie jedyny powód, dla którego jako użytkownicy maszyn leśnych powinniśmy sięgać po ekologiczne oleje.

Skalę problemu dobrze jest zobrazować na przykładzie hipotetycznej kropli zanieczyszczenia oleistego. Mechanizm łańcucha wypluwa pewną ilość oleju na ściółkę leśną, skąd wędruje ona wraz z wodą deszczową w głąb profilu glebowego. Stamtąd dostaje się do wód gruntowych i dalej do odbiorników, czyli rzek, jezior i mórz. Niestety, szkodliwe wycieki olejów do pilarek w dłuższej perspektywie może zagrażać środowisku.