Dotacje

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe TEX-STAR Marcin Tyc z siedzibą w Kaliszu na ul. Stawiszyńskiej 133 -139 uzyskało dotację na Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do Eksportu osi priorytetowej 6, Polska Gospodarka na rynku Międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-30-084/13-00
,,Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
,,Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”