V-Green BIO

V-Green BIO – jest produkowanym na bazie olejów roślinnych, niestwarzającym zagrożenia dla środowiska naturalnego
środkiem smarnym do łańcuchów pił łańcuchowych łatwo ulegającym biodegradacji. Ze względu na swoje
właściwości doskonale nadaje się do prac w leśnictwie. V-Green BIO może być stosowany do smarowania łańcuchów
pilarek do cięcia drewna, maszyn służących do wyrębu lasów, pił jezdnych.
Jest olejem wielosezonowym do całorocznego stosowania w szerokim zakresie temperatur.

Właściwości:

  • Produkt łatwo biodegradowalny i nietoksyczny – OECD 301 B test,
  • Doskonale zabezpieczający układ tnący,
  • Nie powoduje sklejania się układu tnącego,
  • Charakteryzuje się dobrym przyleganiem i adhezją przez co następuje redukcja jego zużycia.
EAN 4
Dostępne pojemności 1L, 25L, 205L

V-Green BIO   Pobierz 

Certyfikat KWF   Pobierz