Oleje ekologiczne do pilarek: dlaczego produkty biodegradowalne?

Ekologiczne – ten przymiotnik stał się ulubionym i jednocześnie nadużywanym medialnie słowem, a także typowym narzędziem marketingowym. Ekologiczne, czyli jakie? Niewielu konsumentów zdaje sobie to pytanie, licząc, że skoro producent olejów biodegradowalnych używa takiego określenia, to zapewne produkt jest bezpieczny dla środowiska. My spróbujemy dzisiaj wziąć pod lupę oleje biodegradowalne do pilarek i ocenić je pod kątem ich działania na ekosystem leśny…

 

Oleje ekologiczne do pilarek: EKO – co to w ogóle znaczy?

Oleje do maszyn leśnych są stosowane powszechnie, dlaczego w ogóle zastanawiamy się nad ich ekologicznym działaniem? Wszystko za sprawą strat oleju, powstających w wyniku pracy łańcucha oraz prowadnicy. Olej rozchlapywany jest na ściółkę. Jak więc oleje biodegradowalne do pilarek mogą być nazywane ekologicznymi? Przymiotnik „ekologiczny” często używany jest w kontekście produktów neutralnych dla środowiska naturalnego, a nawet takich, które poniekąd są dla niego korzystne.

Dzisiaj jednak na miano ekologicznych zasłużyły sobie produkty, które w odróżnieniu od swoich odpowiedników, np. starszych modeli, innych formuł, składów chemicznych itp. działają ze zdecydowanie mniejszą szkodą dla ekosystemu. Oleje do pilarek VEGATOL wypracowały je sobie dlatego, że rozkładają się w  środowisku leśnym w ilości około 80%. Analogicznie jest np. z piecami C.O. piątej klasy, które na rynku mają łatkę ekologicznych. Wciąż emitują spaliny, jednak w porównaniu do innych produktów, robią to z o wiele mniejszą szkodą dla atmosfery.

 

Oleje biodegradowalne do pilarek – ekologiczne, gdyż minimalizują migrację…

Weźmy pod uwagę fakt, że stosowane jeszcze do niedawna, w pełni mineralne oleje do pilarek nie wykazywały samoistnej redukcji ze środowiska. Taka kropla oleju pozostaje w ekosystemie, a następnie migruje w nim. Proces ten nazywany jest bioakumulacją, czyli akumulowaniem niektórych związków np. w glebie lub tkankach miękkich organizmów żywych. Nowa formuła – oleje biodegradowalne do pilarek VEGTOL – została opracowana w większości na bazie olejów roślinnych, które niemal całkowicie znikają z miejsca wycieku w czasie około miesiąca.

Co dzieje się, gdy oleje do pilarek nie znikają z ekosystemu? Następuje migracja oleju, wraz z wodą deszczową przenika on przez profil gruntowy i trafia do wód. Następnie poprzez łańcuch pokarmowy trafia do kolejnych organizmów, odkładając się w tkankach miękkich. Oleje ekologiczne do pilarek są bezpieczniejsze od swoich mineralnych odpowiedników właśnie dlatego, że te drugie posiadają w składzie niektóre metale ciężkie, a nawet związki kancerogenne, jak węglowodory aromatyczne.

 

Producent olejów biodegradowalnych: „minimalizujmy wycieki olejów i ich efekty”

Aby działać w pełni ekologicznie, producent olejów do pilarek musi iść dwutorowo. Po pierwsze należy poprzez możliwie najbardziej jakościowy produkt, ograniczyć wycieki – oleje ekologiczne do pilarek VEGATOL posiadają doskonałe wskaźniki lepkości, dzięki czemu dobrze przylegają do łańcucha, a ich odrywanie się w czasie pracy piły jest zdecydowanie mniejsze.

Po drugie należy dostarczyć takie oleje do pilarek, które są biodegradowalne, czyli w sposób biologiczny zostają rozłożone przez środowisko leśne.